Årsmøte 2018

møteinnkalling

Du er herved invitert til årsmøte i Voss Hang og pargagliderklubb

Årsmøte avholdes 22.03.2018 kl 1800

Stad: Park Hotell

Om dykk har saker som skal tas opp på årsmøte skal dette meldas inn styre innan 14.02.2018
Meld inn til einarsaakvitne@hotmail.com

Valgkomiteens medlemmer:
Lars Haukom 91119302
Morten Knapstad 97112016

Endelig innkalling med saksliste kjem seinast 8 dager før møtet.

STYRET VOSS HPK