Årsmøte 2019

Årsmøte

Du er herved invitert til årsmøte i Voss Hang og paragliderklubb.

Årsmøte avholdes 28.02.2019 kl. 1800

Stad: Park Hotell

Om dykk har saker som skal tas opp på årsmøte skal dette meldas inn til styret innan 14.02.2019
Meld inn til einarsaakvitne@hotmail.com

Valgkomiteens medlemmer:
Lars Haukom 91119302
Morten Knapstad 97112016

Endelig innkalling med saksliste kjem seinast 8 dager før møtet.

Helsing
Styret Voss HPK