Referat Ekstraordinært årsmøte 10. september.

Ein full vestre sal på Park fekk presentert rekneskapen for 2018 og budsjettet for startprosjektet vart godkjent.

Takk til alle frammøtte.

Referat ekstraordinært årsmøte