PP3-5 og SPG3-5

Ute til høyre ligger det linker til utstedelse av PP3-5 og SPG3-5

HUSK at en sjekker medlemskap og forsikring FØR en utsteder ny lisens, dette SKAL være i orden før en utsteder. Sjekk også at pilot allerede har en gyldig lisens som det skal utstedes en høyere grad av, så sjekk at pilot har PP3 og SIV før en utsteder PP4 , systemet pr.dd. fanger ikke opp slike feil hvis vi ikke følger med.