Fornyelse av elevbevis, flygebevis og andre kompetanser

HUSK at før en går i gang med prosessen at en sjekker at en har gyldig medlemskort, lisenskort ( forsikring )

Har en gyldig lisens så velger en vanlig fornyelse. ( f.eks PP3 Egenfornyelse )

Har du flygebevis som har utløpt på dato så velger en lisens m/utgått dato ( f.eks PP3 m/instruktørgodkjenning ) da disse går videre til instruktør for godkjennelse.

En må også ha gjort en avtale med en instruktør som i etterkant vil gå inn på E-kurs og godkjenne fornyelsen hvis du vil fornye elevbevis eller flygebevis der en ikke har turer/tid nok forrige år til egenfornyelse.

KRAV til egenfornyelse / fornyelse er lagt inn på hver enkelt lisens.

For at linkene skal fungere må en på forhånd har logget inn på MI i en fane og E-kurs i enda en fane før en bruker linkene ute til høyre for å finne den fornyelsen du ønsker å søke om.

Husk også å følge beskrivelsene av hvordan en søker til punkt og prikke. Spesielt vil jeg fremheve at en avslutter QUIZen riktig med "Avslutt forsøket" og at en skriver en beskjed til instruktør i det STORE "online tekst" feltet og IKKE skriver noe i "kommentar" for da blir søknaden din ikke registrert som innlevert. En skal også legge inn klubb til den instruktør som skal fornye for deg og ikke nødvendigvis den klubben du selv er medlem av.

Du finner også søknaden din etterpå på E-kurs siden din under AKTIVE kurs og da som 85% fullført for de kurs som ikke trenger FL sin ekstra godkjennelse. Når instruktør har vært inne å GODKJENT fornyelsen vil søknaden dukke opp under AVSLUTTEDE kurs som 100%

Her er link til hvordan selve utfyllelsen av søknadene skal gjøres, last ned .pdf som gjelder din fornyelse, følg denne slavisk og husk mine punkt over her, så går det greit.

Er det ellers noe en lurer på så ta kontakt.

Kjell Svanes , 995 47 501