Fornyelse av hangglider lisenser

Ute til høyre finner du der forskjellige lisensene, både gyldige og utgått på dato.

Les alt som står under hver enkelt lisens før du bruker hyperlinken direkte til fornyelsen.