Fornyelse av paraglider lisenser

Ute til høyre finner du der forskjellige lisensene, både Egenfornyelse og m/instruktørgodkjenning

Les alt som står under hver enkelt lisens før du bruker hyperlinken direkte til fornyelsen.