Fornyelse av utgåtte kompetanser eldre enn 2 år

Er det mindre enn 2 år siden kompetansen gikk ut kan pilot selv fornye med å bruke vanlig fornyelse m/instruktørgodkjenning

Fornyelse av utgåtte lisenser ( over 2 år )

Ihht til håndboka :

3.1.6 GJENOPPTAGELSE AV RETTIGHETSBEVIS SOM ER UTLØPT

Rettighetsbevis som utløp for mer enn 2 år siden vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Er det teoriprøve for å få rettigheten skal prøven tas på nytt og fornyelse med bevitnelse av
instruktør.

For å gjenoppta instruktørbevis som er utløpt på grunn av manglende deltagelse på
instruktørseminar kreves godkjenning av faglig leder i klubb og deltagelse på nytt
instruktørseminar.

Dette betyr at her må instruktør ta en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Det første pilot som ønsker fornyelse må gjøres er :

Få seg er bruker i MinIdrett ( hvis en ikke har. Og har en, så IKKE lag en ny, det lager bare krøll )

Betale medlemskap

Betale lisens ( forsikring )

Når disse punktene er OK, så sender instruktør en forespørsel til Trond på HPS@nlf.no med pilots navn etc og det pilotbeviset instruktør mener pilot kan få utstedt, normalt PP3, men kan også vurdere PP4 hvis pilot har SIV kurs, men da kan må en være sikker på at pilot fortsatt er verifisert til å fly distanse. Hvis en ønsker et høyere pilotbevis så kan det gjøres etter fornyelsen og når piloten er klar for dette via det vanlige systemet som også står forklar om HER

MVH Kjell