Kompetansebevis

For å fly treng du gyldig kompetansebevis, i tillegg til betalt medlemskap og gyldig forsikring (lisens). 

Her finn du informasjon om utsteding av ny lisens.

Her er informasjon om korleis fornye lisens