For instruktørar

Godkjenning av utstedelsar og fornyelsar 

Her er en salig blanding av hva som skal godkjennes i MI og hva som skal godkjennes i E-kurs.

Når det gjelder grunnkurs og andre organiserte kurs så skal disse fortsatt godkjennes i Idrettskurs. Mens utstedelser etter fullført grunnkurs, dvs. PP2, SPG2 og SPG3, skal eleven sjølv søke om. Sjekk hjelp og lenker i Utstedelser.

Instruktørane må ta kontakt med ein av dei på lista under slik at dei kan legge til pilot på "kurset" huke av for "oppmøtt" og "bestått" ihht. beskrivelsen under dei enkelte lisensene. Det skal KUN brukes de kurs som er opprettet med link her på siden vår, så ingen instr skal opprette andre "kurs" selv, men kontakte skulesjef hvis det mangler et kurs.

Husk også dei instruktørane som har fått tilgang til utstedelsene sjekkar medlemskap og forsikring FØR en utsteder ny lisens. Dette SKAL være i orden før en utsteder. Sjekk også at pilot allerede har gyldig lisens som det skal utstedes en høyere grad av. Dvs. sjekk at pilot har PP3 og SIV før ein utsteder PP4. Systemet fangar ikkje opp slike feil.

De fleste instruktører skal ha tilgang til e-kurs for fornyelse.

Når det gjelder godkjenning av utstedelser så HUSK at flere av disse må også godkjennes i IKu først og at en sjekker i KA før en godkjenner. Mange av instruktørene har ikke tilgang til IKu og KA så derfor anbefales å ta kontakt men noen av de som har.