Kontakt lister

Daglig leder  :  Andreas Håland Hemli  ( not for tandem use )  ,   DL@VossHPK.no

Styreleder   :  Kjell Svanes       995 47 501 ( not for tandem use )  // E-post kommer frem ved å holde peker over her

Faglig leder   :  Lars Haukom           // E-post kommer frem ved å holde peker over her

Regnskap   :  Delphine Huet          954 64 607  ( not for tandem use )  ,   Faktura@VossHPK.no

Ellers se de andre kontaktlistene ved å trykke på linkene her eller oppe til høyre ,  Styret og Andre verv