Andre verv i Voss HPK

Andre verv

Funksjon Navn Telefon
Fagleg leiar Lars Haukom 911 19 302
Sikkerhet ansvarlig Geir Dyvik 913 92 191
Skule ansvarleg Kjell Svanes 995 47 501
Material forvaltar Morten Knapstad 971 12 016
Tandem ansvarleg Christian Hagen 922 85 740
Tandem koordinator Tore Birkeland 457 75 703
HolFuy ansvarlig Geir Dyvik 913 92 191
Bil ansvarleg
Båt ansvarlig