Styret i Voss HPK

1108
Einar Såkvitne

Leiar

913 74 972  

1194
Kjell Svanes

Nestleiar

995 47 501  

1189
Renate Fossmark Pedersen

Kasserer

416 22 046  

1187
Brita Linn Fretheim

Styremedlem

469 49 598  

Christian Hagen

Styremedlem

922 85 740  

1193
Ove Morten Haukenes

Styremedlem

920 92 005  

1192
Frode Fester

Varamedlem

942 79 974  

1214
Gunvor Wæhle

Varamedlem

959 82 065