7.jpg

Kurs informasjon

BETALING KURS

Nettbank til konto 9581.05.18384 , merk med navn og hvilket kurs
IBAN : NO0895810518384
SWIFT: VVELNO21XXX

Eks 1 : Ola Olsen , kursbetaling PG GK juni 2020 , depositum

Eks 2 : Per Hansen , Kursbetaling SPG KK mars 2020 , restbetaling

En kan også benytte VIPPS , men vi foretrekker til bankkonto

Velg betal til Voss HPK Kurs eller scann QR ,

men husk også å merke disse innbetalingene på samme måte

Grunnkurs Paragliding ( 9 dager ) :

Voss Hang- og Paraglidarklubb er Noregs største klubb med over 700 medlemar.

Me har erfarne instruktørar som tek godt vare på kurselevane. Voss er ein svært godt eigna plass til paragliding og kurs. Sidan starten i 1976 har klubben heile tida utvikla eit kjekt og aktivt miljø. Området rundt oss har gode og lett tilgjengelege startar på alle vindretningar. Ta PG-kurset på Voss !

Me har 2 typar kurs: intensivkurs og helgekurs.

Intensivkurset går over 9 dagar. Du må vere med heile tiden under kurset. Du må altså ha fri heile dagen.
Helgekursa går i helgene. Du må kunne delta minst 4 helger etter kvarandre.
Me kurser ofte tidleg om morgonen, for då er det rolege vindtilhøve. Pause på dagen og så gjerne flyging att på kvelden. Nokre dagar reiser vi bort og er vekke heile dagen. Så desse dagane har du ikkje mykje tid til anna enn PG-kurset.

Du må vere fylt 15 år og vere i vanleg god fysisk form. I skulebakken går me opp og ned heile dagen, så du kan bli sliten. Men etter kvart som du avanserar bli det lettare og lettare. Til dei fleste startane på Voss kjem me opp i bil. Du må ha solid fottøy og varme vindtette klær.

Først får du lære om utstyret og korleis du startar og lander. Så får du prøve i ein veldig liten bakke, du flyr nokre meter nedover, og jublar! Første småturen i lufta gløymer du ikkje! Vi held på med dette til alle er klare for å gå vidare. Neste trinn er mellomstadie-bakker. Her får du lære å svinge og berekne innflyging til landing. Når alle mestrer dette går me vidare til høgdeturar, med øvingar som legge inn øyrer, fly sakte, svinge jamne sirklar og svinge med D-raisere. For å få utsjekk som elev- pilot som kan fly åleine på staer der du har løyve av ein instruktør, må du ha minst 10 høgdeturar. På Voss har kurselevar ofte 15 til 18 turer før dei er på eigenhand. Kurset har også teoritimar, dei tek me helst når det ikkje er flybart. Du må bestå ein teoriprøve.

Kva kostar eit paragliderkurs ?
Pris kurs 2020 er 9.900,- + forbundskontigent, medlemsavgift, forsikring ( lisens ) og PG boka

Prisen inkluderer:

Lån av utstyr under kurset: Paraglidar, seletøy, hjelm
2 utgaver av tidsskriftet "Fri Flukt" som held deg oppdatert på kva som skjer i paraglidar- og hangglidarmiljøet i Noreg

 

Grunnkurs Speedriding ( 9 dager ) :

 

Du må vere fylt 18 år og vere i vanleg god fysisk form og ha gode skiferdigheter.

Det skal undervises teoretisk og praktisk i følgende emner, timeangivelsene er omtrentlige basert på at kurset går over 9 dager

Aerodynamikk 2 timer
Meteorologi 3 timer
Praktisk flyging 3 timer
Lover og regler 2 timer
Materialkunnskap 1 time
Førstehjelp 1 time
Skolebakke/bakkekontroll 16 timer
Høydeflyging 64 timer

Før utstedelse av SPG2 skal kandidaten ha bestått teoretisk prøve i emnene aerodynamikk, meteorologi, lover og regler, praktisk flyging, materialkunnskap og førstehjelp.

Speed Pro trinn 2, erfaringskrav (minimum)

Totalt minimum 6 dager med praktisk trening med speedglider. Herunder ligger bakkehåndtering, kiting, speedriding og flyging Totalt minimum 50 vellykkede flyturer, undervisningen starter i skolebakke, går videre til tilvenningsturer i mellomstadiebakke der minimum 20 speedgliderturer med høydeforskjell tilstrekkelig til å gjennomføre øvelser Gjennomført følgende øvelser med tilfredsstillende kontroll:

   - Forlengsstart
   - Baklengsstart
   - Kiting (ved manglende vind, kan dette utføres i svak utforbakke)
   - Sving med vekskifte
   - Sving med styreliner
   - Flate svinger
   - Svinger med stort høydetap
   - Touch and go med presisjon
   - 360 graders svinger
   - Svinger og landing med D-risere
   - Sakteflyving
   - Utsteiling i lav høyde over bakken (maks 1 meter og kun over snø)
   - Speedriding med konstant bakkekontakt
   - "Slalomløype". Flyving og speedriding med sving på anvist sted
   - Flyving med forskjellig trimsetting (hvis vingen har trimsystem)
   - Skistart
   - Fotstart
   - Firkantinnflyging
   - Åttetallsinnflyging
   - Presisjonslanding

Kva kostar eit speedriderkurs ?
Pris kurs 2019 / 2020 er 9.900,- + forbundskontigent, medlemsavgift, forsikring ( lisens ) og PG boka.

I tillegg kommer skikort for de dagene vi er i skianlegget

Prisen inkluderer:

Lån av utstyr under kurset: Speedrider og seletøy
2 utgaver av tidsskriftet "Fri Flukt" som held deg oppdatert på kva som skjer i paraglidar- og hangglidarmiljøet i Noreg

 

Konvertering kurs Speedriding ( 4 dager ) :

 

Krav til kursdeltakarane

Du må vere fylt 18 år og vere i vanleg god fysisk form og ha gode skiferdigheter.

Det skal undervises teoretisk og praktisk i følgende emner, timeangivelsene er omtrentlige basert på at kurset går over 4 dager

Generelt

Flyger med gyldig flygebevis for paraglider eller fallskjermlisens kan bruke noe av sin erfaring fra paragliding i utdanning til SPG elevbevis/flygebevis, og tilgodesees med noe enklere krav enn normalelever. Man kan imidlertid ikke benytte seg av konvertering for å oppnå et høyere trinn i speedriding/speedgliding enn SPG3.

Erfaringskrav ved konvertering til SPG 3

Ett av følgende krav må tilfredsstilles for å delta på SPG kurs:

 • Gyldig PP3 bevis eller høyere med minimum to års erfaring i sporten og minimum 100 flyturer
 • Gyldig B-lisens eller høyere med minimum to års erfaring i sporten og minimum 100 hopp

Godkjenning etter skriftlig søknad til Styringsgruppa for SPG / fagsjef NLF/HPS

Følgende krav må tilfredsstilles for utstedelse av SPG 3:

Gjennomført konverteringskurs for SPG 3

Totalt minimum 10 vellykkede turer med speedglider, samt ground-handling og innføring i kiting.

Dersom forholdene ikke tillater dette, kan det erstattes med 10 ekstra flyturer.

Gjennomført følgende øvelser:

- Forlengsstart
- Baklengsstart
- Kiting
- Sving med styreliner
- Sving med vekskifte
- Flate svinger
- Svinger med stort høydetap
- Touch and go med presisjon
- Svinger og landing med D-risere

Anbefalte tilleggsøvelser :

- 360 graders svinger
- Sakteflyving
- Utsteiling i lav høyde over bakken (utføres kun over snø i maks 1 meter høyde)
- Speedriding med konstant bakkekontakt
- "Slalomløype". Flyving og speedriding med sving på anvist sted
- Flyving med forskjellig trimsetting (hvis vingen har trimsystem)
- Skistart
- Fotstart
- Firkantinnflyging
- Åttetallsinnflyging
- Presisjonslanding

Gjennomført teorileksjoner og bestått teoriprøve for speedgliding - SPG

 

Kva kostar eit konvertering kurs speedrider ?

Pris kurs 2019 / 2020 er 4.900,- + forbundskontigent/medlemsavgift, forsikring ( lisens ) og PG boka

I tillegg kommer skikort for de dagene vi er i skianlegget

Prisen inkluderer:

Lån av utstyr under kurset: Speedrider og seletøy
2 utgaver av tidsskriftet "Fri Flukt" som held deg oppdatert på kva som skjer i paraglidar- og hangglidarmiljøet i Noreg

 

Opptrekk kurs :

Info kommer

 

SIV / ACRO kurs :

Info kommer

 

Tandem instruktør kurs :

Info kommer

 

Hanggliding :

Vil komme tilbake med info her når/hvis det blir satt opp kurs i fremtiden