Styret i Voss HPK

1108
Einar Såkvitne

Leiar

913 74 972  

1194
Kjell Svanes

Nestleiar

995 47 501  

1189
Renate Fossmark Pedersen

Kasserer

 

1187
Brita Linn Fretheim

Styremedlem

469 49 598  

Christian Hagen

Styremedlem

922 85 740  

1193
Ove Morten Haukenes

Styremedlem

920 92 005  

1192
Frode Fester

Varamedlem

942 79 974  

Gunvor Wæhle

Varamedlem

 

Andre verv

Funksjon Navn Telefon
Fagleg leiar Lars Haukom 911 19 302
Skuleansvarleg Kjell Svanes 995 47 501
Materialforvaltar Morten Knapstad 971 12 016
Bilansvarleg Steinar Hansen
Tandemansvarleg Christian Hagen 922 85 740