Utstedelse av flygebevis og andre kompetanser.

HUSK at før en går i gang med prosessen at en sjekker at en har gyldig medlemskort, lisenskort ( forsikring ) og kompetansekort ( sertifikat ) for det en vil utvide fra, dvs en trenger et gyldig SPG3 for å kunne ta ut SPG4

Videre må en sjekke at en oppfyller alle krav for å få utstedt et utvidet flygebevis, som flyturer, flytid, kurs, eksamen osv osv

Alle flygebevis og kompetanser på nivå 5 må også være godkjent av FL på forhånd, PP5, SPG5, SP5, Tandem, ACRO, instr osv

En må også ha gjort en avtale med en instruktør som i etterkant vil gå inn på E-kurs og godkjenne utstedelsen.

For at linkene skal fungere må en på forhånd har logget inn på MI i en fane og E-kurs i enda en fane før en bruker linkene ute til høyre for å finne den utstedelsen du ønsker å søke om.

Husk også å følge beskrivelsene av hvordan en søker til punkt og prikke. Spesielt vil jeg fremheve at en avslutter QUIZen riktig med "Avslutt forsøket" og at en skriver en beskjed til instruktør i det STORE "online tekst" feltet og IKKE skriver noe i "kommentar" for da blir søknaden din ikke registrert som innlevert. En skal også legge inn klubb til den instruktør som skal utstede for deg og ikke nødvendigvis den klubben du selv er medlem av.

Du finner også søknaden din etterpå på E-kurs siden din under AKTIVE kurs og da som 85% fullført for de kurs som ikke trenger FL sin ekstra godkjennelse. Når instruktør har vært inne å GODKJENT utstedelsen vil søknaden dukke opp under AVSLUTTEDE kurs som 100%

Her er link til hvordan selve utfyllelsen av søknadene skal gjøres, last ned .pdf som gjelder din utstedelse, følg denne slavisk og husk mine punkt over her, så går det greit.

Er det ellers noe en lurer på så ta kontakt.

Kjell Svanes , 995 47 501