Utstedelse av PP2 etter fullført grunnkurs

Her er direkte link til PP2 utstedelse

Vær sikker på at en instruktør FØRST har vært inne på IKu og satt deg som OPPMØTT og BESTÅTT før du søker om utstedelse. Få dette bekreftet av instruktøren din.       

En være innlogget på MI i en fane og E-kurs i enda en fane for at linken over skal fungere riktig.

Det kan være linken ikke fungere første gang du klikker på den, men logg da inn og prøv linken igjen, da tar den deg rett til påmeldingen for utstedelsen.

Når en kommer inn på søknaden så må ALLE bokser huukes av ( vær sikker på at du har lest hva du huuker av på ) og du må velge instr og LAGRE dette valget før du går til å vise status på søknaden.

En søknad skal på startsiden din i E-kurs ( Trykk pil helt oppe i høyre hjørne og velg "Min startside" ) Søknaden skal vise 83% fullført under AKTIVE etter du har søkt hvis alt er OK

Når instruktør har godkjent søknaden så flyttes den over til AVSLUTTEDE som 100%

Les all info først som står på hovedsiden av Utstedelse før du går igang.

KRAV :

  • Progresjonskort , her finner du alle øvelser som må være fullført på aktuelle nivå og på baksiden finner du regelverket som gjelder utstedelsen, vil likevel nevne noen hovedpunkt under her :
  • Fullført grunnkurs i paragliding
  • Gyldig medlemskap
  • Gyldig lisens ( forsikring )
  • Fullført alle turer som kurset krever
  • Bestått PP2 eksamen