Utstedelse av PP3

Her er direkte link til PP3 utstedelse

En være innlogget på MI i en fane og E-kurs i enda en fane for at linken over skal fungere riktig

Det kan være linken ikke fungere første gang du klikker på den, men logg inn da og prøv linken igjen, da tar den deg rett til påmeldingen for utstedelsen.

HUSK å varsle den klubben/instruktøren du velger om at du har søkt.

Les all info først som står på hovedsiden av Utstedelse før du går igang.

KRAV :

  • Progresjonskort , her finner du alle øvelser som må være fullført på aktuelle nivå og på baksiden finner du regelverket som gjelder utstedelsen, vil likevel nevne noen hovedpunkt under her :
  • Gyldig medlemskap
  • Gyldig lisens ( forsikring )
  • Gyldig PP2
  • Minimum 60 vellykkede høydeturer
  • Minimum 10 flytimer
  • Minimum 3 turer i løft på over 20 minutter
  • Minimum 2 flytimer i løft
  • Bestått PP3 eksamen