Utstedelse av PP4

Her er direkte link til PP4 utstedelse

En være innlogget på MI i en fane og E-kurs i enda en fane for at linken over skal fungere riktig

Det kan være linken ikke fungere første gang du klikker på den, men logg inn da og prøv linken igjen, da tar den deg rett til påmeldingen for utstedelsen.

HUSK å varsle den klubben/instruktøren du velger om at du har søkt.

Les all info først som står på hovedsiden av Utstedelse før du går igang.

KRAV :

 • Progresjonskort , her finner du alle øvelser som må være fullført på aktuelle nivå og på baksiden finner du regelverket som gjelder utstedelsen, vil likevel nevne noen hovedpunkt under her :
 • Gyldig medlemskap
 • Gyldig lisens ( forsikring )
 • Gyldig PP3
 • Bestått NØDKAST kurs og fått dette bestått i IKu
 • Bestått SIV kurs og fått dette bestått i IKu
 • Progresjonskort SIV
 • Minimum 40 flytimer
 • Minimum 3 tur på over 60 minutter i termik
 • Minimum 5 flytimer på hang
 • Minimum ha hatt flybevis for PG i 12 mnd
 • Bestått PP4 eksamen