35360785_10155349186730303_2221737911651401728_n.jpg

Regler for bruk av klubb bil

Glemt å betale for transport ?

Fortvil ikke , her er løsningene for å hjelpe deg med det

Nettbank til konto 9581.05.18384 , merk med navn og transport  
IBAN : NO0895810518384
SWIFT: VVELNO21XXX

PRISLISTE BRUK AV VOSS HPK KLUBBIL: 

PRIS per person i NOK:      
Til Medlem i Voss HPK Ikkje medlem Minimumspris
Bavallen 40 50 Dersom det er 1 i bilen koster turen 120, 2 stk kr 60 pr person 
Gjelle   30 40 Dersom det er 1 i bilen koster turen 90,   2 stk kr 45 pr person
Rokne  50 60 Dersom det er 1 i bilen koster turen 150, 2 stk kr 100 pr person
Bjørnestigen 50 60 Dersom det er 1 i bilen koster turen 150, 2 stk kr 100 pr person
Liaset 60 70 Dersom det er 1 i bilen koster turen 180, 2 stk kr 90 pr person
Aurland 100 per veg 120 Minimumspris kr 400 per veg
       
Person som køyrer bilen ein eller fleir turar, køyrer gratis den dagen. 
NB! Bil skal leverast attende reingjort og drivstoff skal vera fylt opp.
Er det noko med bilen som bør opplysast om eller ikkje fungerer? 
Meld straks attende til bilansvarlig Steinar Hansen tlf:  907 93 835 
Det er ikkje lov å skylde pengar, betal for kvarandre ved behov. Sjåfør er ansvarlig for at alle betaler.  
HUGS AT BILEN ER DIN OG DU MÅ BEHANDLA DEN SOM DIN EIGEN