Utstedelse av flygebevis og andre kompetanser.

En kjekk oppgavesamling for å friske opp kunnskapene er OK før en eksamen

Kanskje ikke helt "up to date" men ....

HUSK at før en går i gang med prosessen at en sjekker at en har gyldig medlemskort, lisenskort ( forsikring ) og kompetansekort ( sertifikat ) for det en vil utvide fra, dvs en trenger et gyldig SPG3 for å kunne ta ut SPG4

Videre må en sjekke at en oppfyller alle krav for å få utstedt et utvidet flygebevis, som flyturer, flytid, kurs, eksamen osv som det er beskrevet på progresjonskortene , i sikkerhetssystemet og i utdanningsprogrammene :

SPG5, tandem og instruktørlisenser må også være godkjent av FL

En må også ha gjort en avtale med en instruktør som i etterkant vil gå inn på E-kurs og godkjenne utstedelsen.

For at linkene skal fungere må en på forhånd har logget inn på MI i en fane og E-kurs i enda en fane før en bruker linkene ute til høyre for å finne den utstedelsen du ønsker å søke om.

Husk også å følge beskrivelsene av hvordan en søker til punkt og prikke. Husk å varsle den klubben/instruktøren du har valgt slik at de kan godkjenne søknaden.

Du finner også søknaden din etterpå på E-kurs siden din under AKTIVE kurs og da som 85% fullført for de kurs som ikke trenger FL sin ekstra godkjennelse. Når instruktør har vært inne å GODKJENT utstedelsen vil søknaden dukke opp under AVSLUTTEDE kurs som 100%

Er det ellers noe en lurer på så ta kontakt.

Kjell Svanes , 995 47 501