NC XC Voss

NC XC Voss

1-5 mai 2019, er det NC på Voss. Det er konkurranse flygerne som set til livs bygda. Det vert mange dagar, kanskje me må ha kviledag?

Nettsida finst her: XC Voss
Påmelding finst her: Påmelding

Vi håpar det vert nokre dagar med dårleg vêr òg, for kanskje det skjer noko om kvelden?
Arrangement her. Sjåast på Voss!