Kontaktlister

Daglig leder  :  Morten Knapstad 97112016 ( not for tandem use )  

E-post kommer frem ved å holde peker over her

Styreleder   :  Johnny Skjerping 90746103 ( not for tandem use )

E-post kommer frem ved å holde peker over her

Faglig leder   :  Lars Haukom 

E-post kommer frem ved å holde peker over her

Regnskap   :  Morten Knapstad  ( not for tandem use )  

E-post kommer frem ved å holde peker over her

Ellers se de andre kontaktlistene ved å trykke på linkene her eller oppe til høyre ,  Styret og Andre verv