Innhald

For instruktørar

Utbetaling

Alle instruktører som held kurs på vegne av klubben skal sende betalingsinfo til kurskoordinator. Det inneber fullt namn, privat bankkonto, namn på eget selskap (ENK/AS) og organisasjonsnummer. All utbetaling av kompensasjon til tandeminstruktørar vert gjort på same måte.

Ingen utbetaling vil bli gjort utan at eitt av følgjande skjema vert nytta og sendt til faktura@vosshpk.no

Reiserekningsskjema

Dette skjemaet skal nyttast for alle typar reiserekningar.

Fyll ut skjemaet, signer og send på mail med alle vedlegg.

Refusjonsskjema

Dette skjemaet nyttast ved alle refusjonar og utbetalingar som:

  • Private utlegg på vegne av klubben, husk kvittering.
  • Utbetaling av skattefri kompensasjon på opptil 10 000 kr pr år.

Fyll ut skjemaet, signer og send på mail.

Fakturering

Her brukar ein sitt eige faktureringssystem og sender faktura til klubben.

 

Godkjenning av utstedelsar og fornyelsar 

Her er oversikt over kva som skal godkjennast i MI og hva som skal godkjennast i E-kurs.

Når det gjelder grunnkurs og andre organiserte kurs så skal disse fortsatt godkjennes i Idrettskurs. Mens utstedelser etter fullført grunnkurs, dvs. PP2, SPG2 og SPG3, skal eleven sjølv søke om i E-kurs.

Instruktørane må ta kontakt med leiar eller driftsansvarleg, slik at dei kan legge til pilot på «kurset» huke av for «oppmøtt» og «bestått». Det skal KUN brukes de kurs som er opprettet med link her på siden vår, så ingen instruktør skal opprette andre «kurs» sjølv, men kontakte skulesjef hvis det mangler et kurs.

Husk også dei instruktørane som har fått tilgang til utstedelsene sjekkar medlemskap og forsikring FØR en utsteder nytt kompetansebevis. Dette SKAL være i orden før en utsteder. Sjekk også at pilot allerede har gyldig lisens som det skal utstedes en høyere grad av. Dvs. sjekk at pilot har PP3 og SIV før ein utsteder PP4. Systemet fangar ikkje opp slike feil.

De fleste instruktører skal ha tilgang til e-kurs for fornyelse.

Når det gjelder godkjenning av utstedelser så HUSK at flere av disse må også godkjennes i IKu først og at en sjekker i KA før en godkjenner. Mange av instruktørene har ikke tilgang til IKu og KA så derfor anbefales å ta kontakt men noen av de som har.