Nødkast dag på Vangen fredag 22.05.2020

Johnny teste å henge etter nødissen

Andre tenkte på tandem-utsjekk