Innhald

Arkiv

Klubb

Lov for Voss Hang- og Paragliderklubb 
Klubbrevisjon 2023
 

Styret

Møtereferat finn ein her

Styringsdokument og programplan

 

Tryggleik

Handlingsplan 

 

Årsmøte 

Signert protokoll 2023

 

Frå seksjonen 

Utdanningsprogram og Sikkerheitssystem

Siste revisjon