Innhald

Kompetansebevis

Gyldig kompetansebevis

For å ha gyldig kompetansebevis treng du:

 1. Å ha betalt kontingent og forsikring i Min Idrett. Kvittering finn du her.
 2. Gjennomført elektronisk fornying/gjenopptaking av kompetansebevis.

Forsikring

Obligatorisk ulukke- og ansvarsforsikring er gjennom AGS Forsikring. 

Polisenummer er: AEGISG300023 (2023) – AEGISG400023 (2024)
Ved skade ring 906 18 401

Grunnforsikringa vert fakturert ved samlefakturaen. Kvittering for betalt forsikring finn du i Min Idrett. Viss du ønsker å utvide grunnforsikringa kan du ta kontakt med seksjonen og medlemsservice. 

For spørsmål om angående medlemskap, forsikringer kompetanser kontakt: Medlemsservice

Utstedelse 

For å få utstedt nytt kompetansebevis treng du:

 • Gyldig medlemskort.
 • Gyldig forsikring.
 • Gyldig kompetansebevis for det en vil utvide fra. Dvs. at ein treng gyldig SPG3 for å kunne ta ut SPG4.

Krav 

Vidare må en sjekke at ein oppfyller alle krav for å få utstedt det ønska kompetansebeviset. Det kan vere krav om tal flyturar, flytid, kurs, og  teorieksamen. Passord til teoriprøve kan du få av instruktør, eller send mail til driftsansvarleg.

Meir utfyllande står det i progresjonskort, i sikkerheitssystemet og i utdanningsprogramma:

Kompetansebevis for tandem og instruktør må også være godkjent av FL.

Fornying 

Dersom du skal fornye må du ha hatt gyldig kompetansebevis tidlegare. Har du gyldig kompetansebevis og nok timar/turer vel du eigenfornying.

Har du flygebevis som har utløpt vel du fornying m/instruktørgodkjenning. Då går søknaden vidare til instruktør for godkjenning. 

En må også ha gjort en avtale med en instruktør som i etterkant vil gå inn på E-kurs og godkjenne fornyelsen hvis du vil fornye elevbevis eller flygebevis der en ikke har turer/tid nok forrige år til egenfornyelse.

Eigenfornying

 • En krysser av de spørsmålene som er der.
 • Etter at alle krysset av så kommer muligheten til å legge inn aktivitet.
 • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og «Lagret» disse er du ferdig med søknad om eigenfornyelse.
 • Trykker er FORTSETT knappen etterpå kommer en direkte til startsiden sin i E-kurs og der viser søknaden da 100% fullført under aktive kurs 
 • Få minutter senere er søknaden borte, og vises da på avslutta kurs som 100% fullført.
 • Innen få timer vil den ligge som fullført kurs inne på MI
 • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på kompetansekortet. 
 • Det kan ta opp til 2-3 dager før den vises på kompetansekortet. 

Du finner også søknaden din etterpå på E-kurs .

Fornying med instruktørgodkjenning

 • En krysser av de spørsmålene som er der.
 • Etter alle er krysset av så kommer muligheten til å velge godkjenning-instruktør frem.
 • Velg instruktør og «Lagre» valget.
 • Etter at en har lagret instruktør får en tilgang til å legge inn aktiviteten siste året.
 • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og «Lagret» disse er du ferdig med søknad om fornyelse m/instruktørgodkjenning.
 • Søknaden vil da vise på E-kurs under Min Startside – Kurs – Aktive kurs som 85% fullført.
 • Når instruktør har godkjent vil søknaden flyttes til avslutta kurs som 100% fullført.
 • Innen få timer vil den ligge som fullført kurs inne på MI
 • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på kompetansekortet. 
 • Det kan ta opp til 2-3 dager før den vises på kompetansekortet.

Informer klubb/instruktør som kan gå inn på E-kurs og godkjenne utstedelsen. Det er ein fordel å bruke dei instruktørane som kjenner deg best. 

For at lenkene skal fungere må ein på førehand ha logga inn på MI i ei fane, og på E-kurs i ei anna fane. Så kan ein nytte lenkene til høgre for å finne den utstedelsen du treng. 

Når du er ferdig med søknaden finn du den på E-kurs under AKTIVE kurs. Då skal den ligge som 85% fullført. Det gjeld for kurs som ikkje treng godkjenning frå FL. Når instruktør har godkjent utstedelsen vil søknaden dukke opp under AVSLUTTEDE kurs som 100%.