Årshjul

Oversikt over aktivitet relevant for medlemmane i klubben. Endringar førekjem, og arrangement vert oppdatert med info og påmeldingslenker fortløpande. Kom gjerne med innspel om ønska aktivitetar til malene@vosshpk.no. 

Komande arrangement